Reservas
e Contactos

Sushisan Santos


Largo de Santos 3A
1200-808 Lisboa
tel.: 213 960 920
(chamadas para a rede fixa nacional)