Reservas
e Contactos

Sushisan Saldanha


Av. João Crisóstomo, 38 A
1050-127 Lisboa
tel.: 215 991 034
(chamadas para a rede fixa nacional)